C C C C A+ A A- X

Съдии

СНЕЖИНА ПЕТКОВА ЧОЛАКОВА - МАРИНОВА

Председател

Телефон: 054 800 790

Родена: 11.08.1971г.

Образование: Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Право” - 1990г.-1995г.

Професионален път:

1997г. – 1997г. – Главен юрисконсулт – Бюро по труда – гр. Шумен

1997г. – 1998г. – Младши прокурор в Районна прокуратура – гр. Шумен

1998г. – 2000г. – Прокурор в Районна прокуратура – гр. Шумен

2000г. – 2001г. – Заместник районен прокурор – Районна прокуратура – гр. Шумен

2001г. – 2002г. – Прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Шумен

2002г. – 2005г. – Заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Шумен

2005г. – 2007г. – Заместник на административния ръководител – Заместник на окръжния прокурор в Окръжна прокуратура гр. Шумен

15.02.2007г. - 21.11.2022г. - Административен съдия в Административен съд гр. Шумен

21.11.2022г. - Административен ръководител – Председател на Административен съд гр. Шумен

КРЕМЕНА ГРИГОРОВА БОРИСОВА

Заместник Председател

Телефон: 054 856 030

Родена: 08.04.1969г.

Образование: Софийски университет “Св.Климент Охридски”, специалност “Право” - 1988г.-1992г.

Професионален път:

1993г.–1994г.–Съдия в Районен съд – гр. Велики Преслав

1994г. – 1998г. – Съдия в Районен съд – гр. Шумен

14.01.1998г. – 02.12.1998г. – Заместник – председател на Районен съд – гр. Шумен

1998г. – 2002г. – Съдия в Окръжен съд – гр. Шумен

2002г. – 2006г. – Заместник – председател на Окръжен съд – гр. Шумен

03.01.2007г. – 18.04.2017г. - Административен ръководител – Председател на Административен съд гр. Шумен

18.04.2017г. – 13.05.2020г. - Съдия в Административен съд гр. Шумен

13.05.2020г. – Заместник Административен ръководител – Заместник Председател на Административен съд гр. Шумен

РОСИЦА КАРОВА ЦВЕТКОВА

Съдия

Родена: 23.04.1971г.

Образование: Университет за национално и световно стопанство – гр. София, специалност “Право” - 1991г.-1996г.

Професионален път:

1998г.–1999г.– Старши юрисконсулт - Териториално управление данъчна администрация град Шумен

18.02.1999г. – 01.11.1999г. – Началник отдел “ПНО” и главен юрисконсулт – Област с административен център Шумен

1999г. – 2001г. – Районен съдия в Районен съд – гр. Велики Преслав

2001г. – 2007г. – Районен съдия в Районен съд – гр. Шумен

15.02.2007г. - 11.07.2007г. – Административен съдия в Административен съд гр. Шумен

11.07.2007г. - 18.04.2017г. - Заместник административен ръководител – Заместник председател на Административен съд гр. Шумен

18.04.2017г. - 21.11.2022г. - Административен ръководител – Председател на Административен съд гр. Шумен

21.11.2022г. - Административен съдия в Административен съд гр. Шумен

ХРИСТИНКА ДАНЧЕВА ДИМИТРОВА

Съдия

Родена: 27.01.1968г.

Образование: Софийски университет “Св.Климент Охридски”, специалност “Право” - 1990г. - 1995г.

Професионален път:

1997г. – 1998г. – Старши юрисконсулт – ТУДА гр. Шумен

1998г. – 1999г. – Главен юрисконсулт – ТУДА гр. Шумен

1999г. – 2000г. – Началник данъчна служба – ТУДА гр. шумен

01.01.2000г. – 01.10.2000г. – Главен юрисконсулт – ТУДА гр. Шумен

01.10.2000г. – 01.01.2006г. – Началник отдел “Обжалване” – ТДД гр. Шумен

01.01.2006г. – 10.07.2006г. - Главен юрисконсулт – НАП, ТД – гр. Шумен

10.07.2006г. – 2007г. – Съдебен администратор – Окръжна прокуратура гр. Шумен

15.02.2007г. – Административен съдия в Административен съд гр. Шумен.

МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА СТЕРГИОВСКА

Съдия

Родена: 23.05.1972г.

Образование: Технически университет гр. Варна, специалност “Право” - 1994г.-1999г.

Професионален път:

10.04.2000г. – 01.09.2000г. – Старши юрисконсулт в Дирекция “Областна инспекция по труда” гр. Шумен

2000г. – 2007г. – Главен юрисконсулт в Областна дирекция “Полиция” гр. Шумен

15.02.2007г. – Административен съдия в Административен съд гр. Шумен

БИСТРА РАДКОВА БОЙН

Съдия

Командирован съдия от Районен съд гр.Шумен

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация