C C C C A+ A A- X

Вещи лица

КОМИСИЯ по чл. 401, ал.1 от Закона за съдебната власт в състав:
  
    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА:................................................................
                                                                                                        /ВАНУХИ АРАКЕЛЯН/
 

АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР:....................................................................................................                                                
                                                                                                      /ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ/
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД:...................................................................................

                                                                                                    /СОФИЯ РАДОСЛАВОВА/

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ШУМЕН:...........................................................................................

                                                                                                                   /ОРЛИН КУЗДОВ/
 

И.Ф.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ШУМЕН:..........................................

                                                                                                           /РОСИЦА ЦВЕТКОВА/

УТВЪРЖДАВА:     
 

С П И С Ъ К
по чл.398, ал.1 от Закона за съдебната власт
2022/2023 година
 
НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ШУМЕНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
 
ИКОНОМИЧЕСКИ

Емилия Йорданова Апостолова-Константинова, висше образование–магистър, специалност “Организация на производството и управлението в промишлеността;

Румяна Върбева Александрова, висше образование–магистър, специалност “Икономист по строителството”;

Дафинка Найденова Илиева, висше образование-магистър, специалност “Икономика на промишлеността;

Виолин Веселинов Енчев, висше образование–магистър, специалност “Счетоводство и контрол”;

Симеон Стефанов Бънков, висше образование–магистър, специалност “Кооперативно дело”;

Пенка Жечкова Йорданова, висше образование–магистър, специалност “Икономика на търговията и вътрешен финансов контрол;

Диана Кирилова Рангелова, висше образование–магистър, специалност “Икономика”;

Нели Йорданова Филева, висше образование–магистър, специалност “Икономика и управление на промишлеността”;

Валентина Николова Петрова, висше образование, специалност “Контрол и анализ на фирмената дейност“;

Георги Дончев Петров, висше образование  “Счетоводство и контрол“;

Дарина Михайлова Генчева, висше образование–бакалавър, специалност “Икономика”;

Николай Руменов Константинов, висше образование по специалност “Счетоводство и контрол“ и по специалност “Информатика”;

Миглена Георгиева Маринова, висше образование–счетоводство;

Сашко Иванов Александров, висше образование, специалност „Икономика и управление на строителството”, диплом от Институт на дипломираните експерт-счетоводители гр.София, правоспособност „Дипломиран експерт–счетоводител/регистриран одитор,  правоспособност „Данъчен експерт“ ;

Димитър Запрянов Паунов, висше образование, специалност „ОПУП” ;

Петър Стоянов Даулов, висше образование, специалност „Електроинженер”, удостоверение за курс по мениджмънт от Бургаски технологичен университет, специалист по електроснабдяване и електроенергия;

Дияна Симеонова Стефанова, висше образование „Икономика на индустрията”, „Публична администрация”, „Право”;

Диян Иванов Делев, висше образование – специалност „Математика и информатика”, „Маркетинг и мениджмънт“ и „Счетоводство и контрол”; 

Кристина Миткова Димитрова, висше образование „Финанси“;

II. ТЕХНИЧЕСКИ

Пламен Енев Пеев, висше образование-магистър, специалност “Двигатели с вътрешно горене”;

Симеон Стефанов Куцаров, висше образование по специалност „Органична химия”,  квалификация инженер–технолог и висше образование–магистър по икономика специалност „Счетоводство и контрол”;

Петко Грудов Шаренков, висше образование-магистър, инженер радиоелектронна техника;

Евгений Христов Ганчев, висше образование-магистър, специалност „Автоматизация на производството”;

инж.Николай Йосифов Стоянов, висше образование-магистър, инженер по горско стопанство;

Галя Стойчева Симеонова, висше-магистър, специалност „Съобщителна и осигурителна техника и системи”;

инж.Венелин Николаев Борисов, висше образование–магистър по изчислителна техника, магистър по финанси, магистър по застраховане и социално дело; 

инж.Красен Георгиев Трифонов, висше образование–магистър, специалност “Технология на металорежещи и металообработващи машини”;

Стоян Крайчев Крайчев, висше - магистър по специалности Счетоводство и контрол и Радиоелектроника;

Мурадик Мушех Мурадян, висше образование-магистър, специалност „Технология на машини и метали” и магистър по специалност ”НОПТУП”;

Румен Цветанов Пейчев, висше образование-магистър, специалност „Корабостроене”;

инж. Маргарита Янкова Йорданова, висше-магистър, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции”;

инж.Стефан Станчев Стефанов, висше образование–магистър, специалност “Изчислителна техника”;

н.с.д-р инж.Ивко Пенков Иванов, машинен инженер-конструктор, комплексни фрактодиагностични–пожаротехнически, автотехнически експертизи, металографически-трасологични ескпертизи; 

Сузана Савева Недева, висше–магистър, специалност „Икономика и управление на промишлеността”, оценител на търговски предприятия и вземания, права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, разрешение за достъп до класифицирана информация;

Венцислав Здравков Илиев, висше-магистър, специалност „Икономика и управление на промишлеността”;

Снежина Михайлова Несторова, висше образование „Промишлено и гражданско строителство–технология”;

Мариела Марчева Димова, висше образование „Технология на растителни, хранителни и вкусови продукти”;

инж.Валентин Атанасов Братоев, висше образование–машинен инженер, специалност „Промишлена топлотехника”; 

ІІІ.СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

инж.Станислав Георгиев Момов, висше-магистър, специалност „Транспортно строителство”;    

арх. Димо Иванов Марков, висше-магистър, специалност „Архитектура”;

Атанас Рачев Орманов, специалност строителен техник–геодезист;

Кремена Маринова Вичева-Желева, висше образование, специалност „Геодезия и картография”;  

Петър Павлов Пекарек, висше–магистър, специалност „Геодезия, картография и фотограметрия”;

Росен Иванов Христов, висше магистър–специалност „Геодезия, фотограметрия и картография”;

Лиляна Димитрова Янкова–Гайдаржиева, висше образование–магистър, специалност “Промишлено и гражданско строителство-конструкции”;

Валентина Михайлова Терзиева, висше образование–магистър, специалност “Транспортно и пътно строителство”;

инж. Сотир Иванов Сотиров, висше образование–специалност „Промишлено и гражданско строителство”;

Веселин Колев Григоров, висш-магистър, специалност „Промишлено и гражданско строителство”;

арх.Румен Борисов Чифликчиев, средно техническо ”Строителство и архитектура”;

инж.Илия Христов Илиев, висше образование, професионална квалификация „Инженер по геодезия, фотограметрия и картография”;

инж. Розалина Александрова Арнаудова – Колева, висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство-конструкции“ 

арх. Дияна Колева Стефанова – Тузсузова, висше образование, специалност „Архитектура“;

IV.МЕДИЦИНСКИ

д-р Стефан Юриев Стефанов, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”;

д-р Емилия Емилова Димитрова, висше образование–магистър, специалност “Психология”;

д-р Мария  Благоева Хринчева, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”;

д-р Нели  Николова Тодорова, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”;

д-р Свилен Радославов Станчев, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”;

д-р Юджел Хаккъ Баки, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”;

д-р Росица  Рашкова Телбизова, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”;

д-р Румен Георгиев Францов, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”;

д-р Соня Величкова Николова, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”;

д-р Румяна Георгиева Попова, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”;

д-р Милчо Иванов Ванчиков, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия;

д-р Светлана Евтимова Симеонова, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”;

д-р Жулиета Иванова Витанова–Узунова, висше образование по медицина, специалност “Медицинска радиология“;

д-р Парашкева Райкова Вичева, висше–детски болести;

V.РАЗНИ

Петя Русева Янева, висше образование, специалност “Агроинженерство и полевъдство”;

Борислав Димитров Янев, висше образование, специалност “Агроинженерство и полевъдство”;

Христина Кръстева Стоянова, висше образование, специалност “История”;

Светлана Венелинова Кавръкова, висше образование, специалност “Балканистика“;

д-р Стефан Иванов Стефанов, висше образование, специалност “Ветеринарен лекар”;

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация