C C C C A+ A A- X

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до наличната информация създадена или съхранявана в Административен съд Шумен.

Редът за достъп до информация в Административен съд Шумен е подробно уреден в утвърдени от Председателя Правила за достъп до обществена информация от Административен съд Шумен, като за неуредените с тях въпроси се прилагат съответните разпоредби на Закона за достъп до обществена информация.


Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като посочите:

  • трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;

  • точен и пълен адрес за кореспонденция - град/село, пощенски код, улица/ж.к., №, подномер, вход, етаж, апартамент;

  • описание на исканата информация или документи;

  • в каква форма желаете да получите информацията: преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

Когато желаната от Вас форма е „копие на технически носител”, трябва да определите техническите параметри за запис на информацията.
При поискване, на лицата със зрителни увреждания или с увреждания на слухово-говорния апарат се предоставя достъп във форма, максимално удовлетворяваща техните комуникационни възможности, съобразно наличните технически възможности в Административен съд Шумен.

Заявленията за достъп до обществена информация се подават:

  • в служба "РЕГИСТРАТУРА" на Административен съд Шумен на адрес: 9700, гр. Шумен, бул. „СЛАВЯНСКИ” № 64, вх.1, ет.2, с работно време от 9:00 ч. до 17:00 ч.;
  • чрез куриерска услуга (писмо) на адрес: 9700, гр. Шумен, бул. „СЛАВЯНСКИ” № 64, вх.1, ет.2;
  • с писмо по електронна поща на адрес assh@court-sh.org


Заплащане на информацията:

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат:

 

  • по банков път – Алианц Банк България, Бизнес Център Шумен

IBAN: BUIN 7014 3130 5203 22 7374 72, BIC: BUINBGSF;

 

  • чрез картови плащания, посредством намиращите се в деловодството на Административен съд Шумен ПОС терминални устройства.

 

 Отчет за дейността по ЗДОИ за 2012 година

 Отчет за дейността по ЗДОИ за 2013 година

 Отчет за дейността по ЗДОИ за 2014 година

 Отчет за дейността по ЗДОИ за 2015 година

 Отчет за дейността по ЗДОИ за 2016 година

 Отчет за дейността по ЗДОИ за 2017 година

 Отчет за дейността по ЗДОИ за 2018 година

 Отчет за дейността по ЗДОИ за 2019 година

Отчет за дейността по ЗДОИ за 2020 година

Отчет за дейността по ЗДОИ за 2021 година

 

Образец на Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация 

Образец на протокол за предоставяне на достъп до обществена информация при устно запитване

Ценоразпис

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Регистър за достъп до обществена информация

Отчет за дейността по ЗДОИ

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация