C C C C A+ A A- X

ЗАПОВЕД № РД–11–101 Шумен, 14.05.2020 г.

Дата на публикуване 14 май 2020 Последна редакция 14 май 2020 Новини Отпечатай

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ШУМЕН

ЗАПОВЕД

№ РД–11–101

Шумен, 14.05.2020 г.

 

   Росица Карова Цветкова – Административен ръководител – Председател на Административен съд град Шумен, на основание чл.93, ал.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт, Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с Решение по протокол №15 от 12.05.2020 г. на Съдийската колегия към Висш съдебен съвет София

НАРЕЖДАМ:

 1.Магистратите следва да насрочват открити съдебни заседания само по утвърдения от Председателя на съда график по дни и часове. За един и същи час се насрочват до две административни дела и до пет касационно-административни дела.

2.Откритите съдебни заседания се провеждат само в Съдебна зала №2, без вторник.

3.В сградата на съда се допускат страните, техните представители или други лица, участващи в процеса пет минути преди часа на откритото съдебно заседание и по поредност на делата, като останалите изчакват пред сградата на Административен съд Шумен.

4.В съдебната зала се допускат само страните, техните представители и други лица, участващи в процеса по конкретното за разглеждане дело.

 5.Списък с номерата на делата, часа за тяхното разглеждане и имената на страните се предоставят на служителите от ГД „Охрана“ Шумен. Списъкът се изготвя от съдебния секретар в петъчния ден на седмицата, предхождаща датата на заседанията.

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се сведе до знанието всички магистрати и съдебни служители от Административен съд Шумен за сведение и изпълнение, както и до Началник на ОЗ „Охрана“ Шумен.

Настоящата заповед да се постави на входа на сградата на Административен съд Шумен, на информационните табла в сградата на съда и на интернет страницата на съда.

 

                                                                                          Адм. ръководител на Адм. съд – Шумен:

                                                                                                                                                             /Росица Цветкова/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация