C C C C A+ A A- X

Мерки за осъществяване на дейността на Административен съд в условията на пандемия

Дата на публикуване 14 май 2020 Последна редакция 14 май 2020 Новини Отпечатай

Със заповеди на Председателя на Административен съд Шумен се въвеждат правила, при които ще протича дейността на съда.

Общите части на сградата и помещенията, в които се приемат и обслужват граждани се дезинфекцират по четири пъти на ден и се осигуряват необходимите предпазни средства на всички работещи в Административен съд Шумен.

На входа на съдебната сграда на Административен съд Шумен се поставят дезинфектанти за гражданите, които задължително преди влизане в сградата, следва да ги използват.

В сградата на съда се допускат само страни, техните представители и други лица, участващи в процеса по конкретно дело, задължително снабдени с маски или друго предпазно средство, както и с ръкавици.

В сградата на съда се допускат страните, техните представители или други лица, участващи в процеса пет минути преди часа на откритото съдебно заседание и по поредност на делата, като останалите изчакват пред сградата на Административен съд Шумен. До съдебните зали се допускат само страните, техните представители и други лица, участващи в процеса по конкретното за разглеждане дело.

Определя се времеви диапазон за справки по дела в сградата на съда - от 9:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 17:00 часа. Извън посочените часове, справки по делата могат да се извършват само по телефон или по електронната поща на съда. При извършване на справки в сградата на съда се допускат едновременно до две лица, като останалите изчакват пред сградата на Административен съд Шумен.

Указва се на страните и техните процесуални представители да извършват справки по делата преимуществено по телефоните, обявени на интернет страницата на съда, включително и по електронната поща на съда, като адресът е посочен на интернет страницата на съда. Справки по делата могат да се извършват и чрез Единния портал за електронно правосъдие, съдържащ пълно електронно копие от конкретното дело.

Копия от заповедите са поставени на входа на сградата на Административен съд Шумен, на информационните табла в сградата на съда и на интернет страницата на съда.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация